Vilka mail kommer att skickas till användare och managers?