Varför summeras den procentuella fördelningen av känslorna inte alltid upp till 100%?