Vad händer om jag stoppar och sedan återaktiverar den kontinuerliga mätningen igen?