Vad betyder de olika definitionerna i drivkraftsresultaten?