Kan jag ändra vilken dag påminnelser skickas ut eller skicka ut en extra påminnelse?