Kan jag som ärendehanterare se vem som skapat en rapport?