Hur många ärendehanterare kan vi ha inom vår organisation?