Hur kan vi behålla eller uppnå en hög svarsfrekvens i &frankly?