Lägg till en eller flera användare till en befintlig grupp