Vad gör &frankly för att säkerställa att mail levereras?