Intern statistik för Actions (tillgängligt för kontoadministratörer)