Vilka Slutsatser finns tillgängliga om vi skapat egna frågor?