Jeg finner ikke igjen mine spørsmål i mobil app'en