Vil resultatet endre seg om jeg endrer en gruppe etter pulsen er stengt?