Hvordan planlegge tidspunkt og hvilke spørsmål som skal sendes ut?