Hvordan planlegge når og hvilke spørsmål som skal sendes ut?