Filtrer resultatet på valg (attributter) som kjønn, alder, ansettelsesår osv.