Kan ulike grupper i organisasjonen motta ulike spørsmål?