Hva skjer med besvarelsene, og hvor er dataene lagret?